معنی اسلام “وارد شدن در سلامتی” .

“وارد شدن در سلامتی”

1-فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ فَهُوَ عَلى‏ نُورٍ مِنْ رَبِّهِ

(زمر – 22)

آيا كسى كه خدا سينه ‏اش را براى “وارد شدن در سلامتی” گشاده کرده است پس او بر نوری از جانب پروردگارش قرار گرفته

1
0