(1)ترجمه آیات مرتبط با کلمه مسلم

ترجمه آیات مرتبط با کلمه مسلم

1-إِنَّ الْمُسْلِمينَ وَ الْمُسْلِماتِ وَ الْمُؤْمِنينَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْقانِتينَ وَ الْقانِتاتِ وَ الصَّادِقينَ وَ الصَّادِقاتِ وَ الصَّابِرينَ وَ الصَّابِراتِ وَ الْخاشِعينَ وَ الْخاشِعاتِ وَ الْمُتَصَدِّقينَ وَ الْمُتَصَدِّقاتِ وَ الصَّائِمينَ وَ الصَّائِماتِ وَ الْحافِظينَ فُرُوجَهُمْ وَ الْحافِظاتِ وَ الذَّاكِرينَ اللَّهَ كَثيراً وَ الذَّاكِراتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظيماً (احزاب-35)
به درستی که مردان “سالم” و زنان “سالم” و مردان مؤمن و زنان مؤمن و مردان اهل طاعت و زنان اهل طاعت و مردان راستگوى و زنان راستگوى و مردان صابر و زنان صابر و مردان خاشع و زنان خاشع و مردان صدقه‏دهنده و زنان صدقه‏دهنده و مردان روزه‏دار و زنان روزه‏دار و مردانى كه خود را حفظ مى‏كنند و زنانى كه خود را حفظ مى‏كنند و مردانى كه خدا را فراوان ياد مى‏كنند و زنانى كه خدا را فراوان ياد مى‏كنند، برای آنها آمرزش و اجری بزرگ خواهد بود.

2-وَ أُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمينَ (سوره زمر-12) و مرا امر کرده‏اند كه از نخستين “سالم شده گان” باشم.

3-أَ فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمينَ كَالْمُجْرِمينَ (سوره قلم-35)آيا قرار مى‏دهيم “سالم شده گان” را مانند کسانی که خیر و ثمره ای ندارند؟

لینک عضویت: https://telegram.me/joinchat/AkYjpDwcG68BevP9al5Cxw
ایمیل برای ارسال سوالها و نظرات
info @ muslims-us.org
کانال نقد و پاسخ به سوالات
https://telegram.me/joinchat/BbM1DEEzow0srfVW57T-PQ

0
0