معنای قدر و شب قدر

قدر به دو معناست

شبی که از ازدحام ملائکه فضای خالی وجود ندارد

شبی که وقایع و مقدرات یکسال ادمی رقم میخورد

 

https://telegram.me/joinchat/AkYjpDwcG68BevP9al5Cxw

0
0
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *