معنای قدر و شب قدر

قدر به دو معناست

شبی که از ازدحام ملائکه فضای خالی وجود ندارد

شبی که وقایع و مقدرات یکسال ادمی رقم میخورد

 

https://telegram.me/joinchat/AkYjpDwcG68BevP9al5Cxw

0
0